2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Voor een goede ontwikkeling is een pedagogisch klimaat nodig waarin de leidsters adequaat inspelen op de behoeften van het kind. Veiligheid, geborgenheid, uitdaging en mogelijkheden tot ontwikkeling zijn daarbij van belang. Het kind moet zich veilig kunnen voelen in de groep. Wij werken daarom met een vaste groep van maximaal 16 kinderen die begeleid worden door 2 vaste professionele leidsters.

 

De  leidsters bij Polletje Puk zijn:  

Op de maandag- en donderdagochtend Monique te Kiefte en Else van der Velde.

Op de dinsdag- en vrijdagochtend Monique te Kiefte en Marian Pots.

 

Voor de peuterplusgroep geldt:                  

Eén pedagogisch medewerker/leidster per acht aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar. De pedagogisch medewerksters hebben minimaal een MBO-opleiding met een pedagogische achtergrond, conform de opleidingen die vermeld staan in het functieboek bij de CAO Kinderopvang. Tevens hebben zij een KinderEHBO-certificaat.

 

Stagiaires zijn boventallig.

2014 01 25 04 Beukenoot LOGO PP (Custom)

Peuterplus Polletje Puk/Pollewop

TEAM PEUTERPLUS POLLETJE PUK

2015 05 07 33 Beukenoot Foto (Small) 2015 05 07 26 Beukenoot Foto (Small) 2015 05 07 16 Beukenoot Foto (Small) 2015 05 07 40 Beukenoot Foto (Small)