2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Er zijn in de @-pe-noot altijd vaste groepsleidsters aanwezig zodat het voor uw kind duidelijk is waar en naar wie hij/zij toe gaat.

 

Marieke is de vaste pedagogisch medewerkster op de BSO, indien er meer dan 10 kinderen aanwezig zijn komt er een extra pedagogisch medewerkster bij.

 

De leidsters worden ingepland conform de leidster- kindratio zoals aangegeven in de beleidsregels kinderopvang. (Voor de buitenschoolse opvang is dit tot 10 kinderen één pedagogisch medewerkster.)

 

Goede communicatie met ouders heeft bij ons een hoge prioriteit. Bij het halen en brengen zal de leiding bijzonderheden aan u vertellen.

 

Ook kunt u een afspraak met de leiding maken om op een rustig moment over uw kind van gedachten te wisselen.

2014 01 25 03 Beukenoot LOGO BSO (Custom)

Buitenschoolse opvang de @-pe-noot

TEAM BUITENSCHOOLSE OPVANG

2015 05 07 04 Beukenoot Foto (Small)