2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Voor een goede ontwikkeling is een pedagogisch klimaat nodig waarin de leidsters adequaat inspelen op de behoeften van het kind. Veiligheid, geborgenheid, uitdaging en mogelijkheden tot ontwikkeling zijn daarbij van belang. Het kind moet zich veilig kunnen voelen in de groep. Wij werken daarom met een vaste groep van maximaal 16 kinderen die begeleid worden door 2 vaste professionele leidsters.

 

De leidsters bij ‘Polletje Puk’ zijn: Op de maandag- en donderdagochtend Monique te Kiefte en Else van der Velde. Op de dinsdag- en vrijdagochtend Charlotte Pol en Marian Pots.                                                                                                  

2013 01 04 09 Peuterplus groepen 2014 01 25 04 Beukenoot LOGO PP (Custom)

Peuterplus Polletje Puk

TEAM PEUTERPLUS GROEP 'POLLETJE PUK'

 

Voor de peuterplusgroep geldt:                  

 

- Eén pedagogisch medewerker/leidster per acht aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar.

- De pedagogisch medewerksters hebben minimaal een MBO-opleiding met een pedagogische achtergrond, conform de opleidingen die vermeld staan in het functieboek bij de CAO Kinderopvang.

- Tevens hebben zij een KinderEHBO- certificaat.

- Stagiaires zijn boventallig.