2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

ORGANISATIE

Kinderopvang 'De Beukenoot' heeft:

 

- 1 verticale groep,

- 1 peuterplusgroep en een

- BSO groep.

 

"De @-pe-noot" is de groep voor de buitenschoolse opvang, vanaf augustus 2014 zijn we gevestigd in de O.L. Vrouweschool, Burg. Buijvoetsplein 70 te Bentelo

 

Peuterplus groep Polletje Puk is een officiële VVE groep. In de groep verblijven maximaal 16 kinderen.

 

Kinderopvang 'de Beukenoot' staat voor: een huiselijke sfeer, warmte, gezelligheid en vooral een veilige leefomgeving.

 

 

De LRK nummers van de verschillende locaties zijn:

 

KDV ‘de Beukenoot’: LRKnummer 212706196

Peutergroep Polletje Puk: LRKnummer 505038717

BSO de @-pe-noot: LRKnummer 125189643

Kinderopvang de Beukenoot

2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom) 2015 05 07 01 Beukenoot Foto (Small)