2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Het kinderdagverblijf is geopend van 07.30 uur - 17.30 uur.

Een dag is verdeeld in twee dagdelen, namelijk de ochtend van 07.30 uur tot 12.30 uur, en de middag van 12.30 uur – 17.30 uur.

 

U heeft de mogelijkheid een dagdeel met een half uur te vervroegen of te verlengen (vervroegen naar 07.00 uur of 12.00 uur, verlengen naar 13.00 uur of 18.00 uur). Het kan zijn dat u deze verlenging structureel nodig heeft, maar u kunt hem ook als uitzondering aanvragen. Er zal dan wel een meerprijs in rekening worden gebracht.  

                                                                                                                           

Wanneer uw kind door een ander wordt opgehaald, worden wij hier graag eerst van in kennis gesteld.    

                                                             

De Beukenoot is gesloten tijdens de volgende feestdagen:

1ste en 2e paasdag, 1ste en 2e pinksterdag, 1ste en 2e kerstdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Nieuwjaarsdag.

2013 01 04 01 Openingstijden Kinderdagverblijf 2014 01 25 02 Beukenoot LOGO KDV (Custom)

Kinderdagverblijf de Beukenoot

OPENINGSTIJDEN KINDERDAGVERBLIJF