2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Een opvangplaats is een peuterplaats welke afgenomen wordt onder de Kinderopvangregeling. De kinderen komen op jaarbasis: 6 uur x 40 weken = 240 uur. Ze zullen deze 240 uur verdeeld over 12 maanden gaan betalen. Dit houdt in dat er 240 uur : 12 maanden = 20 uur per maand wordt gefactureerd. Het uurtarief van de peuterplusgroep bedraagt: € 7,50. Per maand zult u dus € 7,50 x 20 uur = € 150,00 bruto gaan betalen. Let op! Dit is een brutobedrag, via www.toeslagen.nl kunt u het nettobedrag berekenen. Voorbeeld: Bij een gezamenlijk jaarinkomen van € 50.000,00 ontvangt U €102,00 kinderopvang toeslag. De netto kosten voor u zijn € 150,00 - €102,00 =  € 48,00 per maand. Er wordt maandelijks op de 20ste van de maand betaald door middel van een automatische incasso.

 

Bij het beëindigen van de opvang zal er een afrekening plaatsvinden over de daadwerkelijk afgenomen weken. Voor de aanvraag kinderopvang toeslag heeft u het registratienummer en de juiste naamvoering van ons kinderdagverblijf nodig. Deze vindt u onder de button organisatie. Alleenstaande ouders die werken hebben altijd recht op een bijdrage van het Rijk. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratie traject te volgen via UWV of de gemeente.

 

Wenselijke acties richting de belastingdienst                                                        

- Het is dus wenselijk dat u als ouder acties onderneemt richting de belastingdienst;

- Als ouder onder de wet Kinderopvang moet u een aanvraag Toeslag Kinderopvang of wijziging indienen bij de belastingdienst;

- Ouders met een eerste verzoek voor Toeslag Kinderopvang moeten een nieuwe aanvraag indienen  op naam van het kindercentrum waar de peuterspeelzaal

 is ondergebracht, zijnde kinderopvang.

- Ouders die al gebruik maken van een toeslag voor kinderopvang in een kindercentrum moeten een wijziging indienen. De toeslag moet aangevraagd worden

 bij de locatie en het registratienummer waar U de meeste opvanguren afneemt. Het totaal van de uren moet bij elkaar worden opgeteld. Bij de opgaaf van de

 uurprijs zal dit een gemiddelde uurprijs van beide moeten zijn.

- Ouders die al gebruik maken van een toeslag voor gastouderopvang moeten een nieuwe aanvraag indienen op naam van het kindercentrum waar de

 peuterspeelzaal is ondergebracht, zijnde  kinderopvang.

 

Subsidieplaats

Mocht u als ouders niet beiden werken en daardoor dus ook geen deel terug kunnen vragen via de belastingdienst dan komt u in aanmerking voor een subsidieplaats van de gemeente Hof van Twente. Als u gebruik wilt maken van een subsidieplaats van de gemeente Hof van Twente, dan dient u een

recente inkomensverklaring, ook wel een IB 60-formulier genaamd, aan te leveren bij kinderopvang ‘de Beukenoot’. Het is een officiële verklaring van de belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. U kunt telefonisch bij de belastingdienst een inkomensverklaring (IB60-formulier) aanvragen. Hiervoor moet u uw BurgerServiceNummer (BSN-nummer) bij de hand hebben en uw geboortedatum. Dit moet ook gebeuren van uw eventuele partner. Van u en uw partner ontvangt u de verklaring. Deze levert u in bij kinderopvang ‘de Beukenoot’. Op basis van de aangereikte gegevens kan u een subsidieplaats aangeboden worden.

 

Wanneer uw financiële situatie u belemmert om uw peuter naar een peuterspeelzaal te laten gaan, kan een beroep worden gedaan op de Bijzondere Bijstand of het Participatiefonds van de gemeente Hof van Twente. Folders over deze onderwerpen kunt u downloaden via de website van de gemeente: www.hofvantwente.nl. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Sociale Dienstverlening of de afdeling Publiekszaken van de gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 in Goor. Tel: 0547-858585.

 

Prijs inclusief verzorging

In de prijs van een peuterplaats zit de gehele verzorging van eten en drinken inbegrepen. Tijdens de uren dat uw kind op de peutergroep is zorgen wij voor drinken met fruit of iets lekkers. Luiers zijn ook bij de prijs inbegrepen. Mocht uw kind een dieet volgen dan vragen wij u dit aan te geven bij de leidster en zelf zorg te dragen voor het juiste alternatief.

 

Verlengen ochtenden

- U kunt ervoor kiezen de ochtenden te verlengen tot 12.30 uur. Een ochtend bestaat dan dus uit 4 uur. (Van 8.30 tot 12.30 uur) Een ochtend kan alleen    verlengd worden als minimaal 4 kinderen per ochtend de verlenging aanvragen.

 

- U kunt een dagdeel ook vervroegen vanaf 7.30 uur, mits er ook sprake is van verlenging tot 12.30 voor dit kind en wederom bij  minimaal 4 kinderen.

 

- U kunt  een dagdeel vervroegen vanaf 7.30 uur mits er ook sprake is van verlenging tot 12.30 voor dit kind en wederom bij  minimaal 4 kinderen.

 

- U kunt er ook voor kiezen maar op één van de twee ochtenden te verlengen.

Peuterplus Polletje Puk

2014 01 25 04 Beukenoot LOGO PP (Custom)

KOSTEN PEUTERPLUS POLLETJE PUK