2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Voorschoolse opvang                   € 6,75 per uur

Naschoolse opvang                      € 6,75 per uur

Flexibele opvang                          € 7,50 per uur

 

Een BSO-plaats wordt afgenomen op basis van 40 schoolweken per jaar.

 

                                                             Voorbeeld:

                                                             Als een kind bijvoorbeeld 3 uur per week komt ziet de situatie er als volgt uit:

 

                                                             Het kind komt op jaarbasis 3 uur x 40 weken = 120 uur.

                                                             Deze 120 uur worden verdeeld over 12 maanden.

                                                             Dit houdt in dat er 120 uur : 12 maanden = 10 uur per maand wordt gefactureerd.

 

                                                             Indien een ouder in de vakantieperiode gebruik wil maken van de opvang wordt hiervoor een extra factuur gemaakt. Op

                                                             deze manier blijft de vakantieopvang een flexibele optie voor de ouders.

2013 01 04 08 Kosten Buitenschoolse opvang 2014 01 25 03 Beukenoot LOGO BSO (Custom)

Buitenschoolse opvang de @-pe-noot

KOSTEN BUITENSCHOOLSE OPVANG