2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom) 2013 01 03 11 Klachtencommissie

KLACHTENCOMMISSIE

Natuurlijk staan wij open voor alle tips en aanbevelingen om werk een aanbod nog beter te maken.

 

Voor het melden van klachten hebben wij een klachtencommissie opgesteld.

 

De werkwijze van deze klachtencommissie staat verwoord in dit document.

 

Het klachtenregelement vind je hier.

Kinderopvang de Beukenoot

2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)