2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Kinderdagverblijf ‘de Beukenoot’ bestaat uit 1 groep, genaamd ‘de Notedop’.

 

Wij hebben tot doel het opvangen, verzorgen en begeleiden van kinderen van 10 weken tot 4 jaar.

 

De kinderen verblijven in een groep waarbij een huiselijke sfeer, warmte, gezelligheid en een veilige leefomgeving voorop staan. Wij streven naar tijd, ruimte en aandacht voor het individuele kind.

2013 01 03 14 Kinderdagverblijf 2014 01 25 02 Beukenoot LOGO KDV (Custom)

Kinderdagverblijf de Beukenoot

KINDERDAGVERBLIJF