2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Openingstijden

In de peuterplusgroep komen maximaal 16  kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maand tot 4 jaar.

 

                                                             De ene groep draait op maandag en donderdagochtend van 8.30 - 11.30 uur.

                                                             De tweede groep draait op dinsdag en vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur.

 

                                                             De kinderen komen dus 2 ochtenden van 3 uur. Dit houdt 6 uur per week in.

                                                             De peuterplusgroep is 40 weken op jaarbasis geopend.

                                                             Tijdens de schoolvakanties van de basisschool is de peuterplusgroep gesloten.

 

                                                             U heeft de mogelijkheid om een ochtend bij Polletje Puk te verlengen tot 12.30 uur of te vervroegen vanaf 7.30 uur.

                                                             Dit kan echter alleen als hiervoor voldoende animo is. Mocht dit niet zo zijn, maar u heeft toch belang bij meer opvang,

                                                             dan kunt u er over denken om een combinatieplek met het kinderdagverblijf af te nemen.

 

                                                             Pedagogisch beleid

                                                             Ons beleid hebben we omschreven in een document dat u hier kunt inlezen.

 

                                                             Informatiegids

                                                             Alle informatie hebben we gebundeld tot een informatiegids.

                                                             Dat kunt u hier inlezen.

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Aanmelden voor de Peuterplusgroep kan via ons Inschrijfformulier. U kunt hier de pdf van het inschrijfformulier downloaden.

Ingevuld en ondertekend kan het worden afgegeven bij de KOV De Beukenoot Burg Buijvoetsplein 8 te Bentelo.

2013 01 04 12 Peuterplus Informatie Team Polletje Puk 2014 01 25 04 Beukenoot LOGO PP (Custom)

Peuterplus Polletje Puk/Pollewop

INFORMATIE PEUTERPLUS POLLETJE PUK