2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

Pedagogische werkwijze

Onze werkwijze is opgenomen in een pedagogisch werkplan.

Dit plan is hier in te zien.

 

Flexibele opvang

In het kinderdagverblijf bieden wij ook flexibele opvangplaatsen. U dient minimaal 26 dagdelen per kwartaal af te nemen (gemiddeld 2 dagdelen per week).

Voor de planning is het noodzakelijk dat de opvangdagen voor de flexibele opvang een maand van te voren worden doorgegeven. De uurprijs voor flexibele opvang is voor het jaar 2015: € 7,50 per uur.

 

Combinatieplek kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Kinderopvang 'de Beukenoot' biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een combinatieplek voor het kinderdagverblijf en de peuterplusgroep ‘Polletje Puk’.  Kinderen die op het kinderdagverblijf komen en de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden bereiken, hebben de mogelijkheid om naast hun verblijf op het kinderdagverblijf ook de peuterplusgroep ‘Polletje Puk’ te bezoeken. Niet alle ouders hebben namelijk de mogelijkheid om de kinderen zelf beide ochtenden naar de peuterplusgroep te brengen en daarvoor is deze combinatieplek ideaal. In de peuterplusgroep bereiden kinderen zich al voor op de basisschool. De peuterplusgroep bevindt zich schuin tegenover het kinderdagverblijf. Bij een combinatieplek is het mogelijk om beide ochtenden op de peuterplusgroep te combineren met het kinderdagverblijf, maar daarnaast is het ook mogelijk om het kind één keer vanuit het kinderdagverblijf naar de peuterplusgroep te laten gaan en één keer vanuit huis.

 

Aanmelden

Aanmelden voor het Kinderdagverblijf kan via ons aanmeldingsformulier. U kunt hier de pdf van het

aanmeldingsformulier downloaden. Ingevuld en ondertekend kan het worden afgegeven bij de KOV

De Beukenoot Burg Buijvoetsplein 8 te Bentelo.

 

Voor het toestemmingsformulier combinatieopvang klik hier.

 

Voor het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid IKC Bentelo klik hier.

 

 

 

2013 01 03 17 Informatie Kinderdagverblijf 2014 01 25 02 Beukenoot LOGO KDV (Custom)

Kinderdagverblijf de Beukenoot

INFORMATIE KINDERDAGVERBLIJF