2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

                                                                               Wij hebben tot doel het opvangen, verzorgen en begeleiden van kinderen van 10  

                                                                               weken tot 4 jaar. De kinderen verblijven in een verticale groep waarbij een

                                                                               huiselijke sfeer, warmte, gezelligheid en een veilige leefomgeving voorop

                                                                               staan. Wij streven naar tijd, ruimte en aandacht voor het individuele kind. Per

                                                                               leidster zullen er maximaal 6 kinderen aanwezig zijn.

 

                                                                               Kinderdagverblijf 'de Beukenoot' bestaat uit 1 groep.

                                                                               In deze groep, genaamd ‘de Notedop’ worden maximaal 16 kinderen  

                                                                               opgevangen.

 

                                                                               

 

                                                                           

Het speelgoed en de indeling van de ruimte zijn afgestemd op de interesse en belevingswereld van uw kind. Het samen spelen met andere kinderen bevordert de sociale vaardigheden en is vooral leuk.

 

In deze verticale groep is er aandacht voor zowel de baby als de peuter. We maken tijd vrij om, naast de verzorgende taken, ook gerichte ‘spelletjes’ te doen met de kleinsten. De peuters bieden we activiteiten aan die passen bij hun belevingswereld.

 

We bieden een leuke uitdagende plek voor kinderen om samen te spelen, leren, ontwikkelen, groeien en ervaren in een veilige omgeving. Voor uw peuter heeft U ook de mogelijkheid om een combinatie te maken met peutergroep ‘Polletje Puk’.

2013 01 03 16 Groepen Kinderdagverblijf 2014 01 25 02 Beukenoot LOGO KDV (Custom)

Kinderdagverblijf de Beukenoot

GROEPEN KINDERDAGVERBLIJF