2013 01 03 02 Organisatie 2013 01 03 03 Kinderdagverblijf 2013 01 03 04 BSO 2013 01 03 05 PeuterPlus 2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom)

GGD RAPPORTEN

Hier kunt u het laatste GGD Inspectierapport voor De Beukenoot van 13 juli 2017 inzien.

 

Hier kunt u het laatste GGD Inspectierapport voor De Apenoot van 4 september 2017 inzien.

 

Hier kunt u het laatste GGD Inspectierapport voor Polletje Puk van 13 juli 2017 inzien.

 

 

De datum van het rapport is de datum waarop het rapport definitief is vastgesteld door Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en is openbaar. Voorgaande rapporten vind u via: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Kinderopvang de Beukenoot

2014 01 25 01 Beukenoot LOGO KOV (Custom) 2013 01 03 14 Kinderdagverblijf